Årsmøte Hovdebygda IL 26.02. 18 kl. 19.00

Postet av Hovdebygda IL den 14. Feb 2018

Årsmøte Hovdebygda IL 26.02. 18 kl. 19.00

Sakliste

1. Val av møteleiar

2. Val av skrivar

3. Val av to representantar til å signere protokollen

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av sakliste

6. Godkjenning av årsmelding 2017

7. Godkjenning av rekneskap 2017

8. Godkjenning av budsjett 2018

9. Val av styre, revisorar og valnemnd for 2018 (valnemnda legg fram)

10. Val av representantar til å representere HIL på Ørsta Idrettsråd sitt årsmøte (hverken stad eller tidspunkt har komt, men kjem til årsmøte)

11. Barneidretten

12. evt.

Eventuelle andre årsmøtesaker må bli meldt til leiar på leiar.hil@outlook.com

Caroline Rudi


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.