Fellestreningar.

 Etter 3 treningar ber vi om at ein melder seg inn i Hovdebygda IL langrenn. Det kan gjerast ved å bruke 

Lenkje til innmeldingssida til Hovdebygda IL

https://medlemskap.nif.no/26068

Medlemskontigent og treningskontigent vert krevd inn etter sesongen om lag 1. mai.  Kontigentsatsar finn ein i hovedmenyen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovdebygda Basis 1 for 5-6 år (2017-2018).

Tysdagar kl. 17-18, gymsalen Hovden skule.

Første gong 12. september.

Kontaktperson: Ingvild Øye 905 50 007

Følg også med på ei eiga  facebookgruppe


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovdebygda Basis 2 for 7 - 9 år (2014-2016). 

Tysdagar kl. 18 -19, gymsalen Hovden skule.

Første gong 5. september.

Kontaktperson: Bjørnar Øye 907 80 306

Følg også med på eiga facebookgruppe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skitrening - skøyting 7år og eldre (2016 og eldre)

SKITRENING/SKILEIK FOR 6-12 ÅR - kvar tysdag i samband med Sparebank1-/Trimrenn. Dei tysdagane det ikkje er tidtaking. Husk hanskar og drikke! Dette blir kjekt. Også mulig å låne skøyteski.

Kobtaktperson: Hans Olav Sætre 905 83 628

Følg med på Facebook.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdom frå 14/15 år/Senior/Veteran.

Mandagar  Styrketrening, Hovden skule, gymsalen, kontaktpersonar Ingvild Øye 905 50 007,  Robin Urke 453 12 200 , 

kl. 19.00 - 20.00  styrketrening i gymsalen Hovden skule.  Heile året utanom skuleferiane. Startar igjen mandag 21. august.


Onsdagstreninga. Denne treninga går året rundt, frammøte ved Hovden møbel kl. 20.00.   Bjørnar Øye 90780306    bjornar.oye@gmail.com
Kven kan delta? 

 Alle kan delta og det er ikkje krav til treningskontigent eller kva idrettslag du høyrer til! Vi ønsker alle velkomen, og spesielt tilsette hos våre sponsorar.

Onsdagstreninga har so langt vore ei rein herretrening. Treningane passar for dei som har trent litt og likar å presse seg:) Treningsgruppa tel i dag ca. 10-15 personar i alderen 16-60år.   

Endringar på oppmøtestad I løpet av hausten kan oppmøtestad endre seg for onsdagstreninga. Dette vil bli kommunisert  same dag på Hovdebygda langrenn si facebook side; «Hovdebygda IL skigruppe, medlemsgruppe».  


Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ajour pr.   19.01.2024