Medlemskontigent til Hovdebygda IL pr. år

Hei alle aktive, supportarar, trenarar, foreldre, besteforeldre og alle som er ein del av idretten som Hovdebygda idrottslag held igang.

Det er veldig viktig at vi er mange og sterke i lag.   Vi ønskjer at du melder deg inn i laget, og med det, støttar arbeidet som vi i Hovdebygda IL har igang og skal kome i gang med.   

    Enkeltmedlem vaksen              kr. 150.-

    Enkeltmedlem barn t.o.m. 16 år     kr. 100.-

    Familemedlemskap 3 personar        kr. 350.-

    Familemedlemskap 4 personar        kr. 400.-

        + kr. 50  pr familiemedl. vidare        

Bli medlem i Hovdebygda IL:

Bruk innmeldingssida vår:     https://medlemskap.nif.no/26068

(du trenger ikkje skrive inn https:// i nettlesaren)

1.    Dersom du er brukar i MinIdrett vel du logg inn, dersom du ikkje er det,  vel du ny brukar

2.    Følg stega som står på skjermen

Og då er du innmeldt og vert etterpå godkjent i systemet av leiar i laget.

                Venleg helsing frå Hovdebygda IL


Treningskontigent til Hovdebygda IL langrenn, vert krevd inn etter vintersesongen pr. år.

7-9 år kr. 200.-

10-16 år kr. 400.-

17 år og eldre kr. 500.-

treningskontigenten for alle som går på trening og deltek i skirenn for Hovdebygda IL langrenn. 

Årsmøte 2023: inga endring.   oppdatert: 21.09.2023