Årsmøte Hovdebygda IL, hovedstyret.

Postet av Hovdebygda IL den 21. Feb 2017

Sakliste:

1. Val av møteleiar
2. Val av skrivar
3. Val av to representantar til å skrive under protokollen
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av sakliste
6. Godkjenning av årsmelding for 2016
7. Godkjenning av rekneskap for 2016
8. Godkjenning av budsjett for 2017
9. Val av styre, valnemnd, revisorar for 2017
Valnemnda legg fram si innstilling
10. Val av representantar til å representere HIL til Ørsta Idrettsråd sitt årsmøte onsdag 5. april 2017 kl. 19.00 i VD-hallen på Vartdal
11. Utmelding av Norges Friidrettsforbund
12. Prokura
13. Fakturareglar

Eventuelle andre årsmøtesaker må bli meldt til leiar.hil@outlook.com

Caroline Rudi


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.