Fellestreningar.

 Så enkelt:   det er berre å møte fram og ta kontakt med trenarane. Etter 3 treningar ber vi om at ein melder seg inn i Hovdebygda IL langrenn. Det kan gjerast ved å bruke 

Lenkje til innmeldingssida til Hovdebygda IL


Ein kan avtale med trenarane om å delta på ei yngre gruppe enn alderen tilseier. Alder som er sett opp er alder ein fyller etter 01.01.2021, det er den alderen som tel når ein deltek på skirenn denne sesongen, både rulleski og langrennski.

 

Medlemskontigent og treningskontigent vert krevd inn etter sesongen om lag 1. mai.  Kontigentsatsar finn ein i hovedmenyen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6-7 års gruppa:  Hovdebygda BASIS (f. 2014-2015)  - startar ny sesong mandag 31. august.

Trenar:    Bjørnar Øye, 90780306,  bjornar.oye@gmail.com

Tysdagar kl. 18-19 Hovden skule i gymsalen

Hovdebygda BASIS!
Hovdebygda Langrenn ønsker med dette alle born i aldersgruppa 6-7 år (born født 2014 og 2015) velkomen til Hovdebygda BASIS. Dette er eit allsidig lavterskel tilbod der vi fokuserar på trivsel og meistring i eit sosialt fellesskap som passar alle born i denne alderen. Tilbudet blei starta opp i 2020 og no kjører vi i gong ei ny runde:)
Første trening tysdag 31.august. 
Påmelding og nærmare informasjon om tilbodet i vedlagt dokument under.
Ansvarleg/trenar er Bjørnar Øye og Arve Haugland.

Følg også med på ei eiga facebookgruppe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-12 års gruppa ( f. 2013-2009)  

Oppstart trening 8-12 år! Haustferien er over og det er på tide å starte opp trening💪 Første trening tirsdag 19.10 kl 18.00 - 19.15 Rulleski. Oppmøte Bygg 1. Husk hjelm og refleksvest. Vi har ski til utlån👍 Torsdag: Innetrening gymsalen i Hovdebygda kl 18-19! Vel møtt! Tysdagar kl. 18.00-19.15  Rulleski oppmøte Bygg1

Torsdagar: kl. 18-19  Innetrening gymsalen i Hovdebygda

Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 år og eldre ( f. 2005 og før)  

Trenarar:  Dag Jarle Aa    dagjarlea@yahoo.no     971 85 183   Runar Gretland   runar.gretland@sparebanken.no   98287832

Hans Olav Sætre hasaetre@online.no  905 83 628

Torsdagar:

Rulleskitrening,  ungdom/vaksen, følg med på Facebook, Hovdebygda Il langrenn, medlems side

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdom/Senior/Veteran: (treninga passar også for dei som er 14/15 år og eldre) kontaktperson: Bjørnar Øye

Mandagar  Styrketrening, Hovden skule, gymsalen, startar 31. august 2020, kontaktpersonar Ingvild Øye,      Guttorm Øye 90750535

kl. 19.00 - 20.00  styrketrening i gymsalen (kan møte direkte kl. 19 i gymsalen om ein vil).  Heile året utanom skuleferiane.


Onsdagstreninga. Dnne treninga går året rundt, og til vinteren er det intervall på ski.   Bjørnar Øye 90780306    bjornar.oye@gmail.com
Kven kan delta? 

 Alle kan delta og det er ikkje krav til treningskontigent eller kva idrettslag du høyrer til! Vi ønsker alle velkomen, og spesielt tilsette hos våre sponsorar.

Onsdagstreninga har so langt vore ei rein herretrening. Treningane passar for dei som har trent litt og likar å presse seg:) Treningsgruppa tel i dag ca. 10-15 personar i alderen 16-60år.   

Endringar på oppmøtestad I løpet av hausten kan oppmøtestad endre seg for onsdagstreninga. Dette vil bli kommunisert  same dag på Hovdebygda langrenn si facebook side; «Hovdebygda IL skigruppe, medlemsgruppe».  


Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ajour pr. 20.10.2021


Levert av IdrettenOnline