⁸Fellestreningar.

 Etter 3 treningar ber vi om at ein melder seg inn i Hovdebygda IL langrenn. Det kan gjerast ved å bruke 

Lenkje til innmeldingssida til Hovdebygda IL

https://medlemskap.nif.no/26068

Medlemskontigent og treningskontigent vert krevd inn etter sesongen om lag 1. mai.  Kontigentsatsar finn ein i hovedmenyen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovdebygda Basis 1 for 4-5 år (2017-2018).

Sesongen er over og ny sesong startar i august

Følg også med på ei eiga  facebookgruppe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovdebygda Basis 2 for 6-8 år (2014-2016). 

Sesongen er over og ny sesong startar i august

Følg også med på eiga facebookgruppe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skitrening tysdagar 8-13 ÅR 

Trenarar: Hans Olav Sætre.

Sesongen er over og ny sesong startar i august/september.

Følg med på facebok: hovdebugda il langrenn medlemsgruppe og basis gruppene

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdom frå 14/15 år/Senior/Veteran.

Mandagar  Styrketrening, Hovden skule, gymsalen, kontaktpersonar Ingvild Øye,  Robin Urke,     Guttorm Øye 90750535

kl. 19.00 - 20.00  styrketrening i gymsalen.  Heile året utanom skuleferiane.


Onsdagstreninga. Dnne treninga går året rundt, frammøte ved Hovden møbel kl. 20.00.   Bjørnar Øye 90780306    bjornar.oye@gmail.com
Kven kan delta? 

 Alle kan delta og det er ikkje krav til treningskontigent eller kva idrettslag du høyrer til! Vi ønsker alle velkomen, og spesielt tilsette hos våre sponsorar.

Onsdagstreninga har so langt vore ei rein herretrening. Treningane passar for dei som har trent litt og likar å presse seg:) Treningsgruppa tel i dag ca. 10-15 personar i alderen 16-60år.   

Endringar på oppmøtestad I løpet av hausten kan oppmøtestad endre seg for onsdagstreninga. Dette vil bli kommunisert  same dag på Hovdebygda langrenn si facebook side; «Hovdebygda IL skigruppe, medlemsgruppe».  


Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ajour pr.   21.04.2023