Fellestreningar, vi følgjer reglar for smittevern. Endringar kan kome.

 Så enkelt:   det er berre å møte fram og ta kontakt med trenarane. Etter 3 treningar ber vi om at ein melder seg inn i Hovdebygda IL langrenn. Det kan gjerast ved å bruke "kontakt oss" lenkja i hovedmenyen eller melde frå til leiar Hans Olav Sætre 

Ein kan avtale med trenarane om å delta på ei yngre gruppe enn alderen tilseier. Alder som er sett opp er alder ein fyller etter 01.01.2021, det er den alderen som tel når ein deltek på skirenn denne sesongen, både rulleski og langrennski.

 

Medlemskontigent og treningskontigent vert krevd inn etter sesongen om lag 1. mai.  Kontigentsatsar finn ein i hovedmenyen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5-6 år års gruppa:  Hovdebygda BASIS (f. 2014-2015)  - har avslutta sesongen

Trenar:    Bjørnar Øye, 90780306

Tysdagar kl. 18-19 Hovden skule gymsalen

Eit aktivitetstilbod for alle born i alderen 5-6-7 år (født 2014/2015). Tilbodet vil foregå i gymsalen på Hovden Skule, tysdagar kl.18:00-19:00. 
Dette er eit lavterskel tilbod med leikar og enkle øvelsar som passar for alle born. Vi set fokus på trivsel, meistring og det sosiale. 
Det er plass til 20 born og vi må ha påmelding pga smittevernomsyn. Først til mølla! 
For påmelding, ta kontakt med Bjørnar Øye

Følg også med på ei eiga facebookgruppe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-12 års gruppa ( f. 2014-2009)  har avslutta sesongen

Tysdag kl. 18.   Runar Gretland   runar.gretland@sparebanken.no   98287832

Torsdag kl. 18.  Runar Gretland   runar.gretland@sparebanken.no   98287832

Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13-14-15 år ( f. 2008 - 2006) har avslutta sesongen

Trenarar:   Dag Jarle Aa    dagjarlea@yahoo.no     971 85 183 Runar Gretland   runar.gretland@sparebanken.no   98287832

Hans Olav Sætre hasaetre@online.no  905 83 628

Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 år og eldre ( f. 2005 og før)  har avslutta sesongen

Trenarar:  Dag Jarle Aa    dagjarlea@yahoo.no     971 85 183   Runar Gretland   runar.gretland@sparebanken.no   98287832

Hans Olav Sætre hasaetre@online.no  905 83 628

Måndag: Styrketrening kl. 19-20, Hovden skule gymasalen.

Tysdag: 18 -19.30

Onsdag: Onsdagstreninga kl. 20, frammøte ved Hovden Møbel.

Torsdagar - 18-19.30

Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdom/Senior/Veteran: (treninga passar også for dei som er 14/15 år og eldre) kontaktperson: Bjørnar Øye

Mandagar  Styrketrening, Hovden skule, gymsalen, startar 31. august 2020, kontaktpersonar Ingvild Øye, Guttorm Øye 90750535

kl. 19.00 - 20.00  styrketrening i gymsalen (kan møte direkte kl. 19 i gymsalen om ein vil).  Heile året utanom skuleferiane.


Onsdagstreninga. Dnne treninga går året rundt, og til vinteren er det intervall på ski.   Bjørnar Øye 90780306    bjornar.oye@gmail.com
Kven kan delta? 

 Alle kan delta og det er ikkje krav til treningskontigent eller kva idrettslag du høyrer til! Vi ønsker alle velkomen, og spesielt tilsette hos våre sponsorar.

Onsdagstreninga har so langt vore ei rein herretrening. Treningane passar for dei som har trent litt og likar å presse seg:) Treningsgruppa tel i dag ca. 10-15 personar i alderen 16-60år.   

Endringar på oppmøtestad I løpet av hausten kan oppmøtestad endre seg for onsdagstreninga. Dette vil bli kommunisert  same dag på Hovdebygda langrenn si facebook side; «Hovdebygda IL skigruppe, medlemsgruppe».  


Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlingar.  

Barn/ungdom 13-16 år.

Samlingar for regionlaget Storfjordlangrenn.

Junior 17-20 år.

Kretslaget Møre og Romsdal skikrets. 2 frå Hovdebygda IL langrenn

pr.01.06.2021


Levert av IdrettenOnline