Fellestreningar.

 Så enkelt:   det er berre å møte fram og ta kontakt med trenarane. Etter 3 treningar ber vi om at ein melder seg inn i Hovdebygda IL langrenn. Det kan gjerast ved å bruke 

Lenkje til innmeldingssida til Hovdebygda IL


Ein kan avtale med trenarane om å delta på ei yngre gruppe enn alderen tilseier. Alder som er sett opp er alder ein fyller etter 01.01.2021, det er den alderen som tel når ein deltek på skirenn denne sesongen, både rulleski og langrennski.

 

Medlemskontigent og treningskontigent vert krevd inn etter sesongen om lag 1. mai.  Kontigentsatsar finn ein i hovedmenyen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6-7 års gruppa:  Hovdebygda BASIS (f. 2015-2016)  - startar ny sesong  august 2022

Bjørnar Øye, 90780306,  bjornar.oye@gmail.com


Ansvarleg/trenar var i sesongen 2021/2022: Bjørnar Øye og Arve Haugland.

Følg også med på ei eiga facebookgruppe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-12 års gruppa ( f. 2014-2010)  

Treningane er avslutta for denne sesongen

Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 år og eldre ( f. 2005 og før)  

Treningane er avslutta for denne sesongen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdom/Senior/Veteran: (treninga passar også for dei som er 14/15 år og eldre) kontaktperson: Bjørnar Øye

Mandagar  Styrketrening, Hovden skule, gymsalen, kontaktpersonar Ingvild Øye,  Robin Urke,     Guttorm Øye 90750535

kl. 19.00 - 20.00  styrketrening i gymsalen.  Heile året utanom skuleferiane.


Onsdagstreninga. Dnne treninga går året rundt, og til vinteren er det intervall på ski.   Bjørnar Øye 90780306    bjornar.oye@gmail.com
Kven kan delta? 

 Alle kan delta og det er ikkje krav til treningskontigent eller kva idrettslag du høyrer til! Vi ønsker alle velkomen, og spesielt tilsette hos våre sponsorar.

Onsdagstreninga har so langt vore ei rein herretrening. Treningane passar for dei som har trent litt og likar å presse seg:) Treningsgruppa tel i dag ca. 10-15 personar i alderen 16-60år.   

Endringar på oppmøtestad I løpet av hausten kan oppmøtestad endre seg for onsdagstreninga. Dette vil bli kommunisert  same dag på Hovdebygda langrenn si facebook side; «Hovdebygda IL skigruppe, medlemsgruppe».  


Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ajour pr. 24.03.2022