HIL har stigande medlemstal, bli med du også.

Postet av Guttorm Øye den 30. Jun 2023

HIL har sterkt stigande medlemstal, bli med du også. Alle som som går på trening/aktivitetar  i HIL  bør vere medlem. Ekstra viktig for dei som er 13 år og yngre, sjå reglar for barneidrettsforsikring lenger nede.
Enkeltmedlem vaksen                       kr. 150.-
Enkeltmedlem barn t.o.m. 16 år       kr. 100.-
Familemedlemskap 3 personar        kr. 350.-
Familemedlemskap 4 personar        kr. 400.-
+ kr. 50  pr familiemedl. vidare        
Dei som gir tilskot og sponsorar spør etter kor mange som er aktive og medlemar og då må vi tilsaman vere så mange som er mulig. Les meir om barn og forsikring lenger nede.  
Bruk innmeldingssida vår:     https://medlemskap.nif.no/26068  (klikk på lenkja)
1.    Dersom du er brukar i MinIdrett vel du logg inn, dersom du ikkje er det,  vel du ny brukar
2.    Følg stega som står på skjermen
Og då er du innmeldt og vert etterpå godkjent i systemet av leiar i laget.
                Venleg helsing frå Hovdebygda IL
Barneidretts- og klubbforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor.
Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.
Forsikringspremien betales av NIF.
Forsikringsbevis og vilkår 01.01.2023–31.12.2023 (PDF)Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.