Årsmøte Hovdebygda IL 09. mars kl 19.00

Postet av Guttorm Øye den 4. Mar 2020


Sakliste:

1. Val av møteleiar
2. Val av skrivar
3. Val av to representantar til å skrive under protokollen
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av sakliste
6. Godkjenning av årsmelding for 2019
7. Godkjenning av rekneskap for 2019
8. Godkjenning av budsjett for 2020
9. Val av styre, valnemnd, revisorar for 2020
Valnemnda legg fram si innstilling
10. Val av representantar til å representere HIL til Ørsta Idrettsråd sitt årsmøte. Dato ikkje fastsett. Her kan 2 – 3 rep stille.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.