AVLYST p.g.a. av isete forhold Rulleskitrening frå 6 år, Bygg1 - Industrivegen - Rystelandet

Arrangør: Hovdebygda IL