Fellestreningar. 

Hovdebygda IL langrenn låner ut rulleski som ein får utlevert ved første trening og tek vare på dei fram til jul, då SKAL rulleskia leverast tilbake til trenararane for service og kontroll.  Til rulleskitreninga tek ein med skisko, stavar, sykkelhjelm og refleksvest.

Så enkelt:   det er berre å møte fram og ta kontakt med trenarane. Etter 3 treningar ber vi om at ein melder seg inn i Hovdebygda IL langrenn. Det kan gjerast ved å bruke "kontakt oss" lenkja i hovedmenyen eller melde frå til leiar Dag Jarle Aa. 

Ein kan avtale med trenarane om å delta på ei yngre gruppe enn alderen tilseier. Alder som er sett opp er alder ein fyller etter 01.01.2019, det er den alderen som tel når ein deltek på skirenn denne sesongen, både rulleski og langrennski.

Medlemskontigent og treningskontigent vert krevd inn etter sesongen om lag 1. mai.  Kontigentsatsar finn ein i hovedmenyen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7-10 års gruppa  (f. 2012-2009)  kontaktperson:  Dag Jarle Aa dagjarlea@yahoo.no 971 85 183  


 Torsdag 18.10 startar skitreningane opp igjen for aldersgruppa 7-10 år. Det vert trening kvar torsdag kl.18.00-19.00 ved Bygg 1 i Hovdebygda (Industrivegen 32). Treningane er lagt opp som skileik på rulleski. Alle som vil får låne rulleski av Hovdebygda langrenn. Ein må ha med stavar, hjelm, refleksvest og skisko.  Det er ein fordel med litt stive sko på rulleski ("kombisko"  el.l.) Trenar i år vert Ingeborg Ressem. Vel møtt til alle gamle og nye! 😊

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

 

11-12 års gruppa ( f. 2008-2007)  kontaktperson: Runar Gretland, 98287832

 Dag Jarle Aa dagjarlea@yahoo.no 971 85 183  


Vi starter opp med treninger rett etter haustferien. Tirsdager kl 18-20 med oppmøte gymsalen ved Hovden skule. 18-19 barmark, med forskjellige spenst, hurtighet og intervalløvelser. 19-20 felles styrketrening med 13+. Ta med refleksvest, joggesko/terrengsko, staver for barmark, hodelykt + skift til innetrening. Torsdager kl 18.00-19.30 rulleski skøyting. Oppmøte på Bygg1 på Rystelandet.

 HIL Langrenn ønsker alle velkommen til trening!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13 år og eldre ( f. 2006 og før) kontaktpersonar:  Hans Olav Sætrehasaetre@online.no905 83  628                                                                                                      Dag Jarle Aa dagjarlea@yahoo.no 971 85 183

HAUSTEN 2018 - PERIODEPLAN 13+ (FRÅ HAUSTFERIEN)

(H=HARD, M=MIDDELS, L=LETT. VEKE ELLER ØKT)

Veke

Tysdag 18-20  

Oppmøtestad varierer!

+Alltid styrketrening på Hovden skule frå ca 19.00-19.20


Torsdag 18-19.30

Rulleski Klassisk K eller skøyting S

(Med teknikkfokus):


Samling-trening-konkurranse

41

L

Haustferie


Eigentrening


K(staking) 

Stakeintervall 6x 3min

Hagevegen

H

Onsdag kl 09.30-12.30: «Styrketest» for 14+ på Optimal helseklinikk ved fysioterapeut Ingeborg Ressem.

42

H

3000m/1500m testløp+


Ørsta stadion

H

K(diagonalgang)

Kortintervall

Hagevegen

M

20.-21.10: HIL samling Ullsheim.+rulleskirenn.

43

L

Langkøyring+


Hovden skule

M

S(dobbeldans)

Bakkeintervall 6x2min Hovdeb.

Bygg 1

H


44

M

Bakkeintervall med stavar+


Ved Hovdevatnet

H

S(enkeldans)

Kortintervall

Vegstasjonen

H


45

M

Felleskøyring til Vestnes: Haustmøte, skikveld og trening for utøvarane

H

K(staking)

Stakeintervall

Hagevegen

H

06.11: Haustmøte/ Skikveld Vestnes

08.11: Fotografering av alle utøvarane i HIL-langrenn

46

H

Langkøyring+

Hovden skule

M

S  Utøvarane som ikkje er med i Storfjordlangrenn

H

Storfjordlangrenn 15.11-18.11 Dombås


47

L

Langkøyring+


Hovden skule

M

S(padling)

Bakkeintervall Hovdebakken

Bygg1

H


48

M

Bakkeintervall med stavar+

HovdevatnetH

S(enkeldans) 

Kortintervall

Vegstasjonen

H


49

M

Intervall i lysløypa+

Hovden skuleH

K(dobbeltak med fråspark)

Stakeintervall

Hagevegen

H


50

H

Ski-klassiskM

Ski-skøyting:  Utøvarane som ikkje er med i Storfjordlangrenn

H

Storfjordlangrenn 13.12-16.12 Bjorli 

16.12 SBM-Cup 2 ?

51

L

SkiM

Ski

H


52

M


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdom/Senior/Veteran: (treninga passar også for dei som er 14/15 år og eldre) kontaktperson: Bjørnar Øye

Mandagar  Styrketrening, Hovden skule, gymsalen

kl. 18. 45 - oppvarming ute, ein kjapp joggetur

kl. 19.00 - 20.00  styrketrening i gymsalen (kan kan møte direkte kl. 19 i gymsalen om ein vil).


Onsdagar (intervalltrening) Intervalltrening i området rundt Hovdeåsane. Oppmøte kl.  20.00 ved Hovden Møbel. Vi køyrer ulike intervalltypar kvar gong som til dømes 5x4min, 5x5min, 10x1min, 6x3min 5x1000m. Denne treninga går året rundt, og til vinteren er det intervall på ski.   
Kven kan delta? 

 

Alle kan delta og det er ikkje krav til treningskontigent eller kva idrettslag du høyrer til! Vi ønsker alle velkomen, og spesielt tilsette hos våre sponsorar.

Onsdagstreninga har so langt vore ei rein herretrening. Treningane passar for dei som har trent litt og likar å presse seg:) Treningsgruppa tel i dag ca. 10-15 personar i alderen 16-60år.   

Endringar på oppmøtestad I løpet av hausten kan oppmøtestad endre seg for onsdagstreninga. Dette vil bli kommunisert  same dag på Hovdebygda langrenn si facebook side; «Hovdebygda IL skigruppe, medlemsgruppe».  

Kontaktperson Bjørnar Øye mob. 90780306 mail.     bjornar.oye@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlingar.  

TRENINGSSAMLING PÅ ULLSHEIM 20.-21.10.2018
 Hovdebygda il langrenn inviterer alle langrennsløparar i klubben til treningssamling på Ullsheim i Stryn. Samlinga er open for alle frå 6 år -18 år. Alle under 10 år må ha med foreldre. Hovdebygda il langrenn stiller med trenarar og mat til alle måltid.

Påmelding: Til hasaetre@online.no innan onsdag 17.10.

Du er velkomen til ei kjekk helg i Stryn

Innbyding Ullsheim 2018.docx


pr. 14.10.2018
Levert av IdrettenOnline