Fellestreningar. 

Hovdebygda IL langrenn låner ut rulleski som ein får utlevert ved første trening og tek vare på dei fram til jul, då SKAL rulleskia leverast tilbake til trenararane for service og kontroll.  Til rulleskitreninga tek ein med skisko, stavar, sykkelhjelm og refleksvest.

Til inne/ute trening må ein ta med både innesko og utesko.

Så enkelt:   det er berre å møte fram og ta kontakt med trenarane. Etter 3 treningar ber vi om at ein melder seg inn i Hovdebygda IL langrenn. Det kan gjerast ved å bruke "kontakt oss" lenkja i hovedmenyen eller melde frå til leiar Dag Jarle Aa. 

Ein kan avtale med trenarane om å delta på ei yngre gruppe enn alderen tilseier. Alder som er sett opp er alder ein fyller etter 01.01.2018, det er den alderen som tel når ein deltek på skirenn denne sesongen, både rulleski og langrennski.

Medlemskontigent og treningskontigent vert krevd inn etter sesongen om lag 1. mai.  Kontigentsatsar finn ein i hovedmenyen.

7-10 års gruppa  (f. 2011-2008)  kontaktperson: Johnny Riise bondalseidet@hotmail.com 412 35 306

Startar etter haustferien tirsdag 17. oktober.

Tirsdagar kl. 18-19 i gymsalen ved Hovden skule,  trenarar er Svea Gretland og Jenny Gretland.

Torsdagar kl. 18,    rulleskitrening, oppmøtestad følg med på Facebook eller ring til Johnny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

11-12 års gruppa ( f. 2007-2006)  kontaktperson: Runar Gretland, 98287832

                                                                                                        Dag Jarle Aa dagjarlea@yahoo.no 971 85 183

Startar med rulleskitrening tirsdag 10.  okt .   kl 17.30!

Oppmøte på parkeringsplassen i Selbervika (i nedste enden av langebakken fra hovedvegen). Det blir ei lett oppstartsøkt med fokus på balanse og tilvenning, litt stafettar etc.. Vi tek med en del rulleski for utdeling viss nokon manglaer!

Vi satser på å starte opp med treninger 2 gonger i veka fra veke 42 (tirsdag 17. oktober), .

Tirsdagar kl 18, rulleski, Følg med på Facebook eller ring kontaktperson

Torsdagar kl. 18.15 barmark/styrketrening i og ved gymsalen på Hovden skule (Ca 30 min barmark før styrke i gymsal fra kl 19-20). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 år og eldre ( f. 2005 og før) kontaktpersonar:  Hans Olav Sætre hasaetre@online.no 905 83 628

                                                                                                      Dag Jarle Aa dagjarlea@yahoo.no 971 85 183

Tysdagar kl. 17.30-19.00    Rulleski, treningsstad, følg med på Facebook eller ring kontaktperson

Torsdagar kl. 18-19  Barmark/ løping  og 19-20   Styrke/ spenst i gymsalen på Hovden skule. 

Oppmøte ved Hovden skule med ute- og inneklede, stavar, lykt og refleksvest.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdom/Veteran: (treninga passar også for dei som er 14/15 år og eldre) kontaktperson Bjørnar Øye

Mandagar (styrketrening) Styrketrening på Hovden Skule kl.19:00-20:00. Oppmøte kl.18:45 (ved inngangen til gymsalen) vi tek alltid ein kjapp løpetur utandørs som oppvarming før styrke. Vi trenar generell styrke med fokus på kjernemuskulatur. Første trening er mandag 28.august og vi held på fram til jul.   
Onsdagar (intervalltrening) Intervalltrening i området rundt Hovdeåsane. Oppmøte kl.19:30 ved Hovden Møbel. Vi køyrer ulike intervalltypar kvar gong som til dømes 5x4min, 5x5min, 10x1min, 6x3min 5x1000m. Denne treninga køyrer vi året rundt, og til vinteren er det intervall på ski.   
Kven kan delta?

Alle kan delta og det er ikkje krav til treningskontigent! Vi ønsker alle velkomen, og spesielt tilsette hos våre sponsorar.

Onsdagstreninga har so langt vore ei rein herretrening, men på mandagstreninga deltek begge kjønn. Treningane passar for dei som har trent litt og likar å presse seg:) Treningsgruppa tel i dag ca. 10-15 personar i alderen 16-60år.   

Endringar på oppmøtestad I løpet av hausten kan oppmøtestad endre seg for onsdagstreninga. Dette vil bli kommunisert seinast kl.13:00 same dag på Hovdebygda langrenn si facebook side; «Hovdebygda IL skigruppe, medlemsgruppe».  

Kontaktperson Bjørnar Øye mob. 90780306 mail.     bjornar.oye@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlingar.

Det er planlagt samling på Ullsheim laurdag 21. til søndag 22. oktober., sjå eigen artikkel for informasjon og påmelding.


pr. 20.10.2017

Powered by: Bloc