Fellestreningar. 

Så enkelt:   det er berre å møte fram og ta kontakt med trenarane. Etter 3 treningar ber vi om at ein melder seg inn i Hovdebygda IL langrenn. Det kan gjerast ved å bruke "kontakt oss" lenkja i hovedmenyen eller melde frå til leiar Dag Jarle Aa. 

Ein kan avtale med trenarane om å delta på ei yngre gruppe enn alderen tilseier. Alder som er sett opp er alder ein fyller etter 01.01.2019, det er den alderen som tel når ein deltek på skirenn denne sesongen, både rulleski og langrennski.

Medlemskontigent og treningskontigent vert krevd inn etter sesongen om lag 1. mai.  Kontigentsatsar finn ein i hovedmenyen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7-10 års gruppa  (f. 2012-2009)  

 Sesongen er avslutta, velkomen etter haustferien.

Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

 

11-12 års gruppa ( f. 2008-2007)

 Sesongen er avslutta, velkomen etter haustferien.

Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13 år og eldre ( f. 2006 og før)

  Sesongen er avslutta, velkomen etter haustferien.

Følg også med på facebook: Hovdebygda IL langrenn medlemsgruppe.

                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdom/Senior/Veteran: (treninga passar også for dei som er 14/15 år og eldre) kontaktperson: Bjørnar Øye

Mandagar  Styrketrening, Hovden skule, gymsalen

kl. 18. 45 - oppvarming ute, ein kjapp joggetur

kl. 19.00 - 20.00  styrketrening i gymsalen (kan møte direkte kl. 19 i gymsalen om ein vil). Treninga går fram til skuleferien og startar opp igjen etter skuleferien.


Onsdagar    Denne treninga går året rundt, og til vinteren er det intervall på ski.   
Kven kan delta? 

 Alle kan delta og det er ikkje krav til treningskontigent eller kva idrettslag du høyrer til! Vi ønsker alle velkomen, og spesielt tilsette hos våre sponsorar.

Onsdagstreninga har so langt vore ei rein herretrening. Treningane passar for dei som har trent litt og likar å presse seg:) Treningsgruppa tel i dag ca. 10-15 personar i alderen 16-60år.   

Endringar på oppmøtestad I løpet av hausten kan oppmøtestad endre seg for onsdagstreninga. Dette vil bli kommunisert  same dag på Hovdebygda langrenn si facebook side; «Hovdebygda IL skigruppe, medlemsgruppe».  

Kontaktperson Bjørnar Øye mob. 90780306 mail.     bjornar.oye@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlingar.  pr. 10.05.2019
Powered by: Bloc